Όραμα, Θέσεις, Ελπίδα το χρέος για το καλύτερο

Τα κείμενα του Τάσου Τερζή, που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτή την έκδοση, αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για όσους συμβαίνει να ασχολούνται με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Επιλέχτηκαν ανάμεσα σε δεκάδες εργασίες του ίδιου, όχι με βάση κάποια ποιοτική αξιολόγηση, γιατί όλο το έργο του συγγραφέα κινείται πολύ πάνω από το επίπεδο της απλής ποιοτικής επάρκειας. Η επιλογή έγινε με τη διάθεση να καλυφθεί, έστω και ενδεικτικά, όλο το φάσμα των αναφορών του Τάσου Τερζή. Η έκδοση αποτελεί συμβολή στην πενιχρή, δυστυχώς, ειδική βιβλιογραφία στον τόπο μας. Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνει έχουν, θα έλεγα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αντικατοπτρίζουν τη σύνθετη δυνατότητα του συγγραφέα τους, που είναι βέβαια βαθύς γνώστης του αντικειμένου που πραγματεύεται, με μεγάλη θεωρητική κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα και ενεργός παράγοντας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποσπάσματα:

  1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (12 – 6 – 1986)

  2. «28n ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» (28 – 10 – 1982 & 28 – 10 – 1986)

  3. «25n MAPTIOY» (25 – 3 – 1983 & 25 – 3 – 1986)