Δείτε τις φωτογραφίες από την Παρουσίαση του Νέου Βιβλίου Η εκπάιδευση στο Αιγίνιο