Δείτε τις φωτογραφίες από την καινούργια Πτέρυγα Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος