ΑΡΙΘΜΟΣ 1.310 ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007) ήμερα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον πρώτο (1ο) όροφο οικοδομής επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 17, ιδιοκτησίας του γραφείου εμού της ιδίας, μπροστά σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ-ΖΕΡΒΙΔΟΥ, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρετέος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, Εκδότης Δημοσιογράφος, (μέλος Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου ΕΣΑΤ με αριθμό μητρώου 160), πρώην Δήμαρχος Αιγινίου, που γεννήθηκε στις 6.10.1937 στο Αιγινίνιο Πιερίας και κατοικεί στο Αιγίνιο Πιερίας, κάτοχος του με αριθμό Χ.957761/23-6-2004 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αι¬γινίου με ΑΦΜ 008542458 της ΑΟΥ Αιγινίου, ο οποίος μου δήλωσε ότι γνωρίζει να υπογράφει, ότι έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας "περί Συμβολαιογράφων", ζήτησε τη σύνταξη της πράξης αυτής, χωρίς τη σύμπραξη μαρτύρων ή άλλου Συμβολαιογράφου, και στη συνέχεια μου δήλωσε ότι επιθυμεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα του το ΑΙΓΙΝΙΟ του Νομού Πιερίας, να ιδρυθεί ίδρυμα Πολιτιστικού Πνευματικού Κοινωνικού και Λαογραφικού χαρακτήρα και καταρτίζει με την πράξη αυτή, Κοινωφελές Ίδρυμα εις μνήμη των γονέων του με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΕΡΖΗ" και με τους παρακάτω όρους (άρθρα) που θα αποτελούν το καταστατικό του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΣΧΑΔΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΕΡΖΗ".

Άρθρο 1ο Μορφή- Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

1. Το Κοινωφελές ίδρυμα που συστήνεται από τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΕΡΖΗ με το παρόν, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του ΑΗ. 2 039/39 όπως κάθε φορά ισχύει ο Νόμος αυτός και των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.
2. Έδρα του Ιδρύματος είναι η πατρική οικία, στο Αιγίνιο και επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου αριθμός 55.
3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσω αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασης του (2007).

Άρθρο 2ο – Σκοποί

Σκοποί του παραπάνω ιδρύματος είναι:
Η λειτουργία:
1. Μουσείου Τύπου (εφημερίδων - περιοδικών).
2. Βιβλιοθήκης.
3. Μουσείου Νομισμάτων και Γραμματοσήμων.
4. Μόνιμης έκθεσης φωτογραφιών από την προσωπική και κοινωνική ζωή των κατοίκων του Αιγινίου. Ήδη υπάρχουν σε κορνίζες 120 φωτογραφίες.
5. Η δημιουργία πινακοθήκης από τα υπάρχοντα έργα τέχνης, γκραβούρες αλλά και από δημιουργίες και έργα τοπικών Καλλιτεχνών του Δήμου Αιγινίου και της περιοχής. Επίσης εκθετήριο διαφόρων προσωπικών συλλόγων.
6. Η συγγραφή της τοπικής ιστορίας καθώς και μελετών ανάπτυξης του Δήμου Αιγινίου και της ευρύτερης /περιοχής του, όπως και μελετών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, πολιτισμό, λαογραφία, αθλητισμό, δημογραφία κ.λ.π.
7. Η έκδοση εντύπων (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, λευκωμάτων, ημερολογίων, αφιερωμάτων κ.λ.π.) καθώς και η διάθεση των βιβλίων και λοιπών εντύπων, μετά των τίτλων τους, που έχουν εκδοθεί από τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΕΡΖΗ, καθώς και όσων εκδοθούν στο μέλλον.
8. Η επιβράβευση μαθητών της τελευταίας τάξης των τριών (3) Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αιγινίου (ενός από κάθε Σχολείο), του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ). Δηλαδή συνολικά 6 μαθητές. Θα επιλέγονται για βράβευση οι αριστούχοι μαθητές, δηλαδή αυτοί που θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη γενική βαθμολογία και διακρίθηκαν συγχρόνως για το ήθος τους. Το ποσό που θα δίδεται σε κάθε μαθητή θα ορίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή του Ιδρύματος. Με απόφαση του Δ.Σ. ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται.
9. Η ενίσχυση των Πολιτιστικών, Λαογραφικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων των Συλλόγων που λειτουργούν στον Δήμο Αιγινίου.
10. Η ενεργή στήριξη της μεγάλης ανθρωπιστικής προσφοράς των μελών του Αιμοδοτικού Συλλόγου Αιγινίου.
11. Συγκρότηση, λειτουργία και ενίσχυση τοπικών Χορωδιών.
12. Η συμμετοχή σε τοπικές δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
13. Η λειτουργία Ρ/Σ τοπικής εμβέλειας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του ιδρύματος